Cancel

Gebruiksvoorwaarden

UW PRIVACY IS ZEER BELANGRIJK VOOR ONS!

Privacybeleid

Laatst bijgewerkt: 15-12-21

Dit Privacybeleid beschrijft ons beleid en onze procedures met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van uw informatie wanneer u de Dienst gebruikt en informeert u over uw privacyrechten en hoe de wet u beschermt.

Wij gebruiken uw Persoonsgegevens om de Dienst te verlenen en te verbeteren. Door de Dienst te gebruiken, gaat u akkoord met het verzamelen en gebruiken van informatie in overeenstemming met dit Privacybeleid.

Interpretatie en Definities

Interpretatie

De woorden waarvan de beginletter met een hoofdletter is geschreven, hebben de betekenis die onder de volgende voorwaarden is gedefinieerd. De volgende definities hebben dezelfde betekenis, ongeacht of ze in het enkelvoud of in het meervoud voorkomen.

Definities

Voor de doeleinden van dit Privacybeleid:

Account betekent een unieke account die voor u is aangemaakt om toegang te krijgen tot onze Dienst of delen van onze Dienst.

Bedrijf (aangeduid als ofwel “het bedrijf”, “Wij”, “Ons” of “Onze” in deze overeenkomst) verwijst naar Papa John’s Nederland. Voor de toepassing van de AVG is het bedrijf de gegevensbeheerder.

Cookies zijn kleine bestanden die op uw computer, mobiele apparaat of een ander apparaat worden geplaatst door een website, met daarin de gegevens van uw browsegeschiedenis op die website naast de vele andere toepassingen.

Land verwijst naar: Nederland

Gegevensverwerkingsverantwoordelijke verwijst in de zin van de AVG (Algemene verordening gegevensbescherming) naar het Bedrijf als de rechtspersoon die alleen of samen met anderen het doel van en de middelen voor de verwerking van Persoonsgegevens vaststelt.

Apparaat betekent elk apparaat dat toegang kan krijgen tot de Dienst, zoals een computer, een mobiele telefoon of een digitale tablet.

Persoonsgegevens is alle informatie die betrekking heeft op een geïdentificeerde of identificeerbare persoon. Voor de doeleinden van AVG betekenen Persoonsgegevens alle informatie met betrekking tot u zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, online identificator of een of meer factoren die specifiek zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, mentale, economische, culturele of sociale identiteit.

Dienst verwijst naar de Website.

Onder Dienstverlener wordt verstaan elke natuurlijke of rechtspersoon die de gegevens namens de Onderneming verwerkt. Het verwijst naar derde bedrijven of personen die door de Vennootschap in dienst worden genomen om de Service te faciliteren, om de Service namens de Vennootschap te verlenen, om diensten met betrekking tot de Service uit te voeren of om de Vennootschap bij te staan bij het analyseren van hoe de Service wordt gebruikt. In het kader van de AVG worden Dienstverleners beschouwd als Gegevensverwerkers.

Gebruiksgegevens verwijst naar gegevens die automatisch worden verzameld, hetzij gegenereerd door het gebruik van de Dienst, hetzij uit de infrastructuur van de Dienst zelf (bijvoorbeeld de duur van een paginabezoek).

Website verwijst naar Papa John’s Nederland, toegankelijk via https://www.papajohns.co.nl

Verzamelen en gebruiken van uw Persoonsgegevens

Soorten gegevens die worden verzameld

Persoonlijke Gegevens

Tijdens het gebruik van onze service kunnen wij u vragen om ons bepaalde persoonlijk identificeerbare informatie te verstrekken die gebruikt kan worden om contact met u op te nemen of u te identificeren. Persoonlijk identificeerbare informatie kan omvatten, maar is niet beperkt tot:

E-mailadres

Voor- en achternaam

Telefoonnummer

Adres, Staat, Provincie, Postcode, Stad

Gebruiksgegevens

Gebruiksgegevens

Gebruiksgegevens worden automatisch verzameld wanneer u de Dienst gebruikt.

Gebruiksgegevens kunnen informatie bevatten zoals het Internet Protocol-adres van uw Apparaat (bijv. IP-adres), het type browser, browserversie, de pagina’s van onze Service die u bezoekt, de tijd en datum van uw bezoek, de tijd die u op die pagina’s doorbrengt, unieke apparaat-id’s en andere diagnostische gegevens.

Wanneer u de Dienst opent met of via een mobiel apparaat, kunnen wij automatisch bepaalde informatie verzamelen, waaronder, maar niet beperkt tot, het type mobiele apparaat dat u gebruikt, de unieke ID van uw mobiele apparaat, het IP-adres van uw mobiele apparaat, uw mobiele besturingssysteem, het type mobiele internetbrowser dat u gebruikt, unieke apparaat-ID’s en andere diagnostische gegevens.

Wij kunnen ook informatie verzamelen die uw browser verstuurt wanneer u onze Dienst bezoekt of wanneer u de Dienst opent met of via een mobiel apparaat.

Traceertechnologieën en Cookies

Wij gebruiken Cookies en soortgelijke trackingtechnologieën om de activiteit op onze Service te volgen en bepaalde informatie op te slaan. Trackingtechnologieën die wij gebruiken zijn beacons, tags en scripts om informatie te verzamelen en te volgen en om onze Service te verbeteren en te analyseren. De technologieën die wij gebruiken kunnen omvatten:

Cookies of Browser Cookies. Een cookie is een klein bestand dat op uw Apparaat wordt geplaatst. U kunt uw browser instrueren om alle Cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een Cookie wordt verzonden. Echter, als u geen Cookies accepteert, kunt u sommige delen van onze Dienst niet gebruiken. Tenzij u uw browser zo hebt ingesteld dat deze Cookies weigert, kan onze Dienst gebruik maken van Cookies.

Flash Cookies. Bepaalde functies van onze Dienst kunnen gebruik maken van lokaal opgeslagen objecten (of Flash Cookies) om informatie te verzamelen en op te slaan over uw voorkeuren of uw activiteit op onze Dienst. Flash Cookies worden niet beheerd door dezelfde browser instellingen als die gebruikt worden voor Browser Cookies. Voor meer informatie over hoe u Flash Cookies kunt verwijderen, leest u “Waar kan ik de instellingen wijzigen voor het uitschakelen of verwijderen van lokaal gedeelde objecten?” beschikbaar op https://helpx.adobe.com/flash-player/kb/disable-local-shared-objects-flash.html#main_Where_can_I_change_the_settings_for_disabling__or_deleting_local_shared_objects_

Web beacons. Bepaalde secties van onze Dienst en onze e-mails kunnen kleine elektronische bestanden bevatten die bekend staan als web beacons (ook wel clear gifs, pixel tags, en single-pixel gifs genoemd) die de Onderneming bijvoorbeeld in staat stellen om gebruikers te tellen die deze pagina’s hebben bezocht of een e-mail hebben geopend en voor andere gerelateerde website statistieken (bijvoorbeeld, het registreren van de populariteit van een bepaalde sectie en het verifiëren van systeem en server integriteit).

Cookies kunnen “Persistente” of “Sessie” Cookies zijn. Persistente cookies blijven op uw computer of mobiele apparaat wanneer u offline gaat, terwijl Sessiecookies worden verwijderd zodra u uw webbrowser afsluit. Meer informatie over cookies: Wat zijn Cookies?

Wij gebruiken zowel Sessie- als Persistente Cookies voor de hieronder uiteengezette doeleinden:

Noodzakelijke / essentiële cookies

Type: Sessiecookies

Beheerd door: Ons

Doel: Deze Cookies zijn essentieel om u te voorzien van diensten die beschikbaar zijn via de Website en om u in staat te stellen sommige van haar functies te gebruiken. Ze helpen om gebruikers te verifiëren en frauduleus gebruik van gebruikersaccounts te voorkomen. Zonder deze Cookies kunnen de diensten waar u om heeft gevraagd niet worden geleverd, en Wij gebruiken deze Cookies alleen om u van deze diensten te voorzien.

Cookies Beleid / Bericht Aanvaarding Cookies

Type: Permanente Cookies

Beheerd door: Ons

Doel: Deze Cookies identificeren of gebruikers het gebruik van cookies op de Website hebben geaccepteerd.

Functionaliteit Cookies

Type: Permanente Cookies

Beheerd door: Ons

Doel: Deze cookies stellen ons in staat om keuzes te onthouden die u maakt wanneer u de Website gebruikt, zoals het onthouden van uw inloggegevens of taalvoorkeur. Het doel van deze Cookies is om u een meer persoonlijke ervaring te bieden en om te voorkomen dat u telkens wanneer u de Website gebruikt opnieuw uw voorkeuren moet invoeren.

Tracking- en prestatiecookies

Type: Permanente Cookies

Beheerd door: Derden

Doel: Deze cookies worden gebruikt om informatie bij te houden over het verkeer naar de Website en de manier waarop gebruikers de Website gebruiken. De informatie die via deze Cookies wordt verzameld, kan u direct of indirect identificeren als een individuele bezoeker. Dit komt omdat de verzamelde informatie gewoonlijk gekoppeld is aan een pseudonieme identificatiecode die gekoppeld is aan het apparaat dat u gebruikt om toegang te krijgen tot de Website. Wij kunnen deze Cookies ook gebruiken om nieuwe pagina’s, functies of nieuwe functionaliteit van de Website te testen om te zien hoe onze gebruikers erop reageren.

Voor meer informatie over de cookies die wij gebruiken en uw keuzes met betrekking tot cookies, verwijzen wij u naar ons Cookiesbeleid of de sectie Cookies van ons Privacybeleid.

Gebruik van uw Persoonsgegevens

De Onderneming kan Persoonsgegevens voor de volgende doeleinden gebruiken:

Om onze Service te leveren en te onderhouden, inclusief om het gebruik van onze Service te monitoren.

Om uw Account te beheren: om uw registratie als gebruiker van de Service te beheren. De Persoonsgegevens die u verstrekt kunnen u toegang geven tot verschillende functionaliteiten van de Service die voor u als geregistreerde gebruiker beschikbaar zijn.

Voor de uitvoering van een contract: de ontwikkeling, naleving en uitvoering van het koopcontract voor de producten, artikelen of diensten die u heeft gekocht of van elk ander contract met Ons via de Service.

Om contact met u op te nemen: Om contact met u op te nemen via e-mail, telefoongesprekken, SMS, of andere gelijkwaardige vormen van elektronische communicatie, zoals de push-notificaties van een mobiele applicatie met betrekking tot updates of informatieve mededelingen met betrekking tot de functionaliteiten, producten of gecontracteerde diensten, met inbegrip van de beveiligingsupdates, wanneer dit noodzakelijk of redelijk is voor de uitvoering ervan.

Om u te voorzien van nieuws, speciale aanbiedingen en algemene informatie over andere goederen, diensten en evenementen die wij aanbieden en die vergelijkbaar zijn met de goederen, diensten en evenementen die u reeds hebt gekocht of waarover u reeds informatie hebt ingewonnen, tenzij u ervoor hebt gekozen dergelijke informatie niet te ontvangen.

Om uw verzoeken te beheren: Om uw verzoeken aan Ons bij te wonen en te beheren.

Voor zakelijke overdrachten: Wij kunnen uw informatie gebruiken om een fusie, afstoting, herstructurering, reorganisatie, ontbinding, of andere verkoop of overdracht van sommige of al Onze activa te evalueren of uit te voeren, hetzij als going concern of als onderdeel van een faillissement, liquidatie, of soortgelijke procedure, waarbij Persoonlijke Gegevens die door Ons over onze Servicegebruikers worden bewaard tot de overgedragen activa behoren.

Voor andere doeleinden: Wij kunnen uw gegevens gebruiken voor andere doeleinden, zoals gegevensanalyse, het identificeren van gebruikstrends, het bepalen van de effectiviteit van onze promotiecampagnes en om onze Service, producten, diensten, marketing en uw ervaring te evalueren en te verbeteren.

Wij kunnen uw persoonlijke informatie in de volgende situaties delen:

Met Dienstverleners: Wij kunnen uw persoonlijke informatie delen met Dienstverleners om het gebruik van onze Dienst te monitoren en te analyseren, om contact met u op te nemen.

Voor zakelijke overdrachten: Wij kunnen uw persoonlijke informatie delen of overdragen in verband met, of tijdens onderhandelingen over, een fusie, verkoop van bedrijfsactiva, financiering, of overname van al of een deel van onze zaken aan een ander bedrijf.

Met Filialen: Wij kunnen uw informatie delen met Onze filialen, in welk geval wij van die filialen zullen eisen dat zij dit Privacybeleid respecteren. Filialen omvatten Onze moedermaatschappij en alle andere dochterondernemingen, joint venture partners of andere bedrijven die Wij controleren of die onder gemeenschappelijke controle met Ons staan.

Met zakelijke partners: Wij kunnen uw informatie delen met Onze zakelijke partners om u bepaalde producten, diensten of promoties aan te bieden.

Met andere gebruikers: wanneer u persoonlijke informatie deelt of op andere wijze in de openbare gebieden met andere gebruikers communiceert, kan dergelijke informatie door alle gebruikers worden bekeken en kan deze openbaar naar buiten worden verspreid.

Met uw toestemming: Wij kunnen uw persoonlijke informatie voor elk ander doel met uw toestemming openbaar maken.

Bewaring van uw Persoonsgegevens

De Onderneming zal uw Persoonsgegevens slechts zo lang bewaren als nodig is voor de doeleinden die in dit Privacybeleid zijn uiteengezet. Wij zullen uw Persoonsgegevens bewaren en gebruiken voor zover dat nodig is om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen (bijvoorbeeld indien wij uw gegevens moeten bewaren om te voldoen aan toepasselijke wetgeving), om geschillen op te lossen en om onze wettelijke overeenkomsten en ons beleid af te dwingen.

De Onderneming zal ook Gebruiksgegevens bewaren voor interne analysedoeleinden. Gebruiksgegevens worden doorgaans voor een kortere periode bewaard, behalve wanneer deze gegevens worden gebruikt om de beveiliging te versterken of de functionaliteit van Onze Service te verbeteren, of wanneer Wij wettelijk verplicht zijn deze gegevens langer te bewaren.

Overdracht van uw Persoonsgegevens

Uw informatie, inclusief Persoonsgegevens, wordt verwerkt in de bedrijfsvestigingen van het Bedrijf en op andere plaatsen waar de bij de verwerking betrokken partijen zich bevinden. Dit betekent dat deze informatie kan worden overgebracht naar – en onderhouden op – computers die zich bevinden buiten uw staat, provincie, land of andere overheidsjurisdictie waar de wetten inzake gegevensbescherming kunnen verschillen van die van uw jurisdictie.

Uw instemming met dit Privacybeleid gevolgd door uw verstrekking van dergelijke informatie vertegenwoordigt uw instemming met die overdracht.

Het Bedrijf zal alle stappen nemen die redelijkerwijs nodig zijn om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig en in overeenstemming met dit Privacybeleid worden behandeld en er zal geen overdracht van uw Persoonsgegevens plaatsvinden naar een organisatie of een land tenzij er afdoende controles zijn ingesteld inclusief de beveiliging van uw gegevens en andere persoonlijke informatie.

Openbaarmaking van uw Persoonsgegevens

Zakelijke Transacties

Als de Onderneming betrokken is bij een fusie, overname of verkoop van activa, kunnen uw Persoonsgegevens worden overgedragen. Wij zullen u hiervan op de hoogte stellen voordat uw Persoonsgegevens worden overgedragen en onder een ander Privacybeleid komen te vallen.

Rechtshandhaving

Onder bepaalde omstandigheden kan de Onderneming verplicht zijn om uw Persoonsgegevens bekend te maken indien zij daartoe wettelijk verplicht is of als reactie op geldige verzoeken van overheidsinstanties (bijv. een rechtbank of een overheidsinstantie).

Andere wettelijke vereisten

De Vennootschap kan uw Persoonsgegevens bekendmaken in de oprechte overtuiging dat een dergelijke actie noodzakelijk is om:

Voldoen aan een wettelijke verplichting

De rechten of het eigendom van de Vennootschap te beschermen en te verdedigen

Mogelijke overtredingen in verband met de Dienst te voorkomen of te onderzoeken

De persoonlijke veiligheid van Gebruikers van de Dienst of het publiek te beschermen

Beschermen tegen wettelijke aansprakelijkheid

Beveiliging van uw Persoonsgegevens

De veiligheid van uw Persoonlijke Gegevens is belangrijk voor Ons, maar onthoud dat geen enkele methode van transmissie over het Internet, of methode van elektronische opslag 100% veilig is. Hoewel Wij ernaar streven om commercieel aanvaardbare middelen te gebruiken om uw Persoonlijke Gegevens te beschermen, kunnen Wij de absolute veiligheid ervan niet garanderen.

Gedetailleerde Informatie over de Verwerking van uw Persoonsgegevens

De Dienstverleners die Wij gebruiken kunnen toegang hebben tot uw Persoonsgegevens. Deze externe leveranciers verzamelen, slaan op, gebruiken, verwerken en dragen informatie over uw activiteiten op Onze Service over in overeenstemming met hun Privacybeleid.

Analytics

Wij kunnen gebruik maken van externe Dienstverleners om het gebruik van onze Service te monitoren en te analyseren.

Google Analytics

Google Analytics is een web analytics service aangeboden door Google die websiteverkeer volgt en rapporteert. Google gebruikt de verzamelde gegevens om het gebruik van onze Service te volgen en te controleren. Deze gegevens worden gedeeld met andere Google-diensten. Google kan de verzamelde gegevens gebruiken om de advertenties van haar eigen advertentienetwerk te contextualiseren en te personaliseren.

U kunt zich afmelden voor het beschikbaar stellen van uw activiteit op de Dienst aan Google Analytics door de Google Analytics opt-out browser add-on te installeren. De add-on voorkomt dat het Google Analytics JavaScript (ga.js, analytics.js en dc.js) informatie over bezoekactiviteit deelt met Google Analytics.

Voor meer informatie over de privacypraktijken van Google kunt u terecht op de webpagina van Google Privacy & Voorwaarden: https://policies.google.com/privacy

E-mail Marketing

Wij kunnen uw Persoonlijke Gegevens gebruiken om u te contacteren met nieuwsbrieven, marketing- of promotiemateriaal en andere informatie die voor u van belang kan zijn. U kunt zich afmelden voor het ontvangen van enige, of alle, van deze communicatie van Ons door de afmeldlink of instructies te volgen in elke e-mail die Wij versturen of door contact met Ons op te nemen.

Wij kunnen gebruik maken van Email Marketing Service Providers voor het beheren en versturen van e-mails naar u.

Mailchimp

Mailchimp is een email marketing dienst aangeboden door The Rocket Science Group LLC.

Voor meer informatie over de privacy praktijken van Mailchimp, gelieve hun Privacy beleid te bezoeken: https://mailchimp.com/legal/privacy/

AVG-privacy

Rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens onder AVG

Wij kunnen Persoonsgegevens verwerken onder de volgende voorwaarden:

Toestemming: U heeft toestemming gegeven voor het verwerken van Persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden.

Uitvoering van een contract: Het verstrekken van Persoonsgegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst met u en/of voor eventuele precontractuele verplichtingen daarvan.

Wettelijke verplichtingen: Verwerking van Persoonsgegevens is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan de Vennootschap is onderworpen.

Vitale belangen: Verwerking van Persoonsgegevens is noodzakelijk ter bescherming van uw vitale belangen of die van een andere natuurlijke persoon.

Algemeen belang: De verwerking van Persoonsgegevens houdt verband met een taak die wordt uitgevoerd in het algemeen belang of in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de Vennootschap is opgedragen.

Gerechtvaardigde belangen: De verwerking van Persoonsgegevens is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen die door de Vennootschap worden nagestreefd.

In elk geval zal de Vennootschap graag helpen om de specifieke rechtsgrondslag die van toepassing is op de verwerking te verduidelijken, en in het bijzonder of de verstrekking van Persoonsgegevens een wettelijke of contractuele vereiste is, of een vereiste die nodig is om een contract te sluiten.

Uw rechten onder de AVG

De Onderneming verbindt zich ertoe de vertrouwelijkheid van uw Persoonsgegevens te respecteren en te garanderen dat u uw rechten kunt uitoefenen.

U hebt het recht onder dit Privacybeleid, en bij wet als u zich binnen de EU bevindt, om:

Toegang te vragen tot uw Persoonsgegevens. Het recht om de informatie die wij over u hebben in te zien, bij te werken of te verwijderen. Waar mogelijk gemaakt, kunt u toegang krijgen tot uw Persoonlijke Gegevens, deze bijwerken of verzoeken deze te verwijderen, direct binnen de sectie van uw accountinstellingen. Als u niet in staat bent om deze handelingen zelf uit te voeren, neem dan contact met Ons op om u te helpen. Dit stelt u tevens in staat om een kopie te ontvangen van de Persoonlijke Gegevens die Wij over u bewaren.

Verzoek om correctie van de Persoonlijke Gegevens die Wij over u bewaren. U heeft het recht om enige onvolledige of onnauwkeurige informatie die Wij over u hebben te laten corrigeren.

Bezwaar te maken tegen de verwerking van uw Persoonlijke Gegevens. Dit recht bestaat wanneer Wij ons beroepen op een rechtmatig belang als rechtsgrondslag voor Onze verwerking en er iets is aan uw specifieke situatie, waardoor u bezwaar wilt maken tegen onze verwerking van uw Persoonsgegevens op deze grond. U heeft ook het recht om bezwaar te maken wanneer Wij uw Persoonsgegevens verwerken voor direct marketing doeleinden.

Verzoek om verwijdering van uw Persoonsgegevens. U heeft het recht om Ons te vragen om Persoonsgegevens te wissen of te verwijderen wanneer er voor Ons geen goede reden meer is om deze te blijven verwerken.

Verzoek om overdracht van uw Persoonsgegevens. Wij zullen uw Persoonsgegevens aan u, of aan een door u gekozen derde partij, verstrekken in een gestructureerd, algemeen gebruikt, machine leesbaar formaat. Dit recht is alleen van toepassing op geautomatiseerde informatie waarvoor u ons in eerste instantie toestemming heeft gegeven deze te gebruiken of wanneer Wij de informatie hebben gebruikt om een contract met u uit te voeren.

Intrekken van uw toestemming. U heeft het recht om uw toestemming voor het gebruik van uw Persoonlijke Gegevens in te trekken. Als u uw toestemming intrekt, kan het zijn dat Wij u geen toegang meer kunnen verlenen tot bepaalde specifieke functionaliteiten van de Dienst.

Uitoefening van uw AVG-rechten inzake gegevensbescherming

U kunt uw recht op toegang, rectificatie, annulering en verzet uitoefenen door contact met Ons op te nemen. Houd er rekening mee dat wij u kunnen vragen om uw identiteit te verifiëren voordat wij op dergelijke verzoeken ingaan. Als u een verzoek indient, zullen wij ons best doen om u zo snel mogelijk te antwoorden.

U hebt het recht om een klacht in te dienen bij een Gegevensbeschermingsautoriteit over Onze verzameling en ons gebruik van uw Persoonlijke Gegevens. Voor meer informatie, als u zich in de Europese Economische Ruimte (EER) bevindt, kunt u contact opnemen met uw lokale gegevensbeschermingsautoriteit in de EER.

Privacy van kinderen

Onze Service is niet gericht op personen onder de leeftijd van 13 jaar. Wij verzamelen niet bewust persoonlijk identificeerbare informatie van personen jonger dan 13. Als u een ouder of voogd bent en u bent zich ervan bewust dat uw kind Ons persoonlijke gegevens heeft verstrekt, neem dan contact met Ons op. Als Wij er achter komen dat Wij Persoonsgegevens hebben verzameld van iemand die jonger is dan 13 jaar zonder verificatie van ouderlijke toestemming, dan ondernemen Wij stappen om die informatie van Onze servers te verwijderen.

Als wij afhankelijk zijn van toestemming voor het verwerken van uw gegevens en uw land vereist toestemming van een ouder, dan kunnen Wij de toestemming van uw ouder nodig hebben voordat Wij die gegevens verzamelen en gebruiken.

Koppelingen naar andere websites

Onze Service kan links bevatten naar andere websites die niet door Ons worden beheerd. Als u op een link van een derde partij klikt, wordt u naar de site van die derde partij geleid. Wij raden u ten sterkste aan om het Privacybeleid van elke site die u bezoekt te lezen.

Wij hebben geen controle over en nemen geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, het privacybeleid of de praktijken van sites of diensten van derden.

Wijzigingen in dit Privacybeleid

Wij kunnen ons Privacybeleid van tijd tot tijd bijwerken. Wij zullen u op de hoogte brengen van eventuele wijzigingen door het nieuwe Privacybeleid op deze pagina te plaatsen.

Wij zullen u dit laten weten via e-mail en/of een opvallende kennisgeving op Onze Service, voordat de wijziging van kracht wordt en de “Laatst bijgewerkt”-datum bovenaan dit Privacybeleid bijwerken.

U wordt geadviseerd dit Privacybeleid regelmatig te controleren op eventuele wijzigingen. Wijzigingen in dit Privacybeleid worden van kracht wanneer ze op deze pagina worden geplaatst.

Neem contact met ons op

Als u vragen heeft over dit Privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen:

Per e-mail: [email protected]